JH REALITY

STANDARDY

Specifikace a vybavení rodinného domu č. 1 až č. 4

Zastavěná plocha – 97,34 m2
Celková podlahová plocha včetně garáže – 132,5 m
2

1. Základy
Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce, střední zdi jsou založeny na pasech o menší hloubce. Základové pasy jsou navrženy jako spolupůsobící se 150 mm tl. armovanou ŽB deskou na 150 mm pružném polštáři ze štěrkového podkladu.

Pro každý typ domu, pozemek je návrh individuální dle statiky domu, geodetického zaměření pozemku a hydrogeologického průzkumu.

2. Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihelných tvarovek tl. 300, 240 mm. Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných tvarovek tl. 240 mm.

3. Příčky
Navržené z cihelných tvarovek tl. 115. Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu.

4. Vodorovné nosné konstrukce
U vícepodlažních domů je strop monolitický z železobetonu. Nad podkrovím bude proveden zateplený sádrokartonový podhled zavěšený na prvcích krovu. Schodišťová ramena jsou navržena jako monolitická železobetonová zalomená deska.

5. Zastřešení objektů
Zastřešení je navrženo jako pultový krov tvořený dřevěnými vazníky. Střešní plášť bude zateplen vrstvou z minerálních rohoží. Střecha bude provedena jako nevětraná s použitím parotěsné folie. Střešní krytina je navržena z falcované ocelové krytiny (systémové plechy s nástřikem barvy).

6. Vnitřní omítky
Jsou jednovrstvé sádrové.

7. Podlahy a dlažby
Podlahy jsou provedeny z betnového potěru, varianta anhydrid, s vloženou kročejovou izolací tl. min. 25 mm ve 2.NP. Jako nášlapné vrstvy v zádveří, wc a v koupelně je použita keramická dlažba rako v ceně do 300 kč/m2. V technické místnosti, komoře je použita keramická dlažba RAKO v ceně do 200 kč/m2. Konkrétní výběr bude z předložených vzorků (příklad variant je uveden v části 8. Obklady). Ve všech místnostech, kde je navržena keramická dlažba a není zde obklad je uvažován keramický sokl ze stejného materiálu.
V ostatních místnostech je jako nášlapná vrstva navržena plovoucí laminátová ceně 250 kč/m2/materiál.
V garáži je navržena epoxidová stěrka v barvě šedé.

8. Obklady
V místnostech wc, koupelna jsou navrženy keramické obklady RAKO. V ceně do 300 kč/m2. Výška obkladu na wc 1,5 m, v koupelně 2,1 m. Konkrétní výběr bude z předložených vzorků. Obklad za kuchyňskou linkou není součástí dodávky.

9. Malby
Všechny místnosti domu budou vymalovány bílou otěruvzdornou malbou.

10. Tepelné izolace
Střecha bude zateplena 300 mm tl. vrstvou s minerálních rohoží. Podlaha 1.NP Bude zateplena 100 mm tl. vrstvou z polystyrenu. Obvodový plášť je zateplen 150 mm polystyrenu. Stěna základu je zateplena 100 mm extrudovaného polystyrenu.

11. Izolace proti zemní vlhkosti
Bude provedena z modifikovaných pásů, která bude svařena s dokonale utěsněnými prostupy. Pásy budou mít od výrobce atest na zabránění prostupu radonu.

12. Zámečnické výrobky
Zámečnickým výrobkem je zábradlí francouzských oken. Je provedeno jako trubkové v nátěru.

13. Truhlářské a plastové výrobky
Okna, balkónové dveře a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s fólií dle výběru architekta stavby. Systém je 6-komorový, uw=1,1 w/m2/k.
Garážová vrata jsou navržena jako výklopná, ručně ovládaná. Barevné řešení dle návrhu architekta.
Vnitřní bytové dveře jsou dřevěné do obložkových dřevěných zárubní. Typ sapeli standart, cpl lamino, v místnostech wc, technická místnost, komora jsou dveře plné. (dekory buk, bílá, dub, hruška, javor, olše, ořech, teak, třešeň, wenge). Kování twin dvoudílné rozetové v ceně do 550 kč.
Nášlapy schodiště (vícepodlažní domy) jsou provedeny jako dřevěné (lepená deska). Kuchyňská linka není součástí dodávky.

14. Klempířské výrobky
Oplechování na střechách, žlaby, vikýře, svody jsou provedeny z titanzinku, případné pozink s nástřikem (v systému se střešním pláštěm).

15. Obvodový plášť
Bude proveden zateplením tl. 150 mm (polystyren, silikonová minerální omítka). Barevné řešení bude upřesněno architektem stavby.

16. Vytápění, ZTI, vzduchotechnika
Objekt je vytápěn plynovým závěsným kotlem v ceně 25.000 kč, který je umístěn v technické místnosti. Kotel je kombinovaný pro vytápění a ohřev tuv, se zásobníkem tuv 120l. Topení je deskovými tělesy s termostatickými hlavicemi, v koupelně je osazen žebříkové těleso, bílé barvy v ceně 5000 kč. Garáž je nevytápěná. Plynový rozvod do prostoru kotelny (technická místnost) pro napojení kotle.
Rozvody kanalizace a vody jsou plastové.
Odvětrání ventilátory je řešeno pro místnosti bez oken. Příprava pro odtah digestoře v kuchyni.

17. Zařizovací předměty:

Koupelna:

1x umývadlo JIKA CUBITO 65 cm, v ceně 2.390 Kč
1x baterie umyvadlová NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.590 Kč
1x WC závěsné JIKA CUBITO, včetně sedátka, v ceně 4.190 Kč
1x vana VAGNERPLAST PENELOPE 170/70 cm, v ceně 3.990 Kč
1x baterie vanová se sprchou NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.990 Kč
1x sprchový kout RAVAK SUPERNOVA SKCP4-90 SAINT+PERL, v ceně 7.290 Kč
1x vanička sprchy RAVAK RONDA 90, v ceně 2.490 Kč
1x sprchová baterie se sprchou NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.690 Kč

WC:

1x umývátko JIKA CUBITO 45/34 cm, v ceně 1.190 Kč
1x baterie umyvadlová NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.590 Kč
1x WC závěsné JIKA CUBITO, včetně sedátka, v ceně 4.190 Kč

Technická místnost:

vývod na pračku

Kuchyně:

Součástí dodávky jsou pouze vývody, žádné zařizovací předměty.

18. Elektroinstalace
Bude realizována světelná i motorová elektroinstalace (měď) a hromosvod (pozink). Součástí dodávky je kompletní světelný rozvod (bez dodávky svítidel, při předání zde budou objímky se žárovkami) do všech místností. V každé místnosti je vypínač na světla a minimálně jedna zásuvka na 220 v. V kuchyni, pracovně, obývacím pokoji, dětských pokojích a v garáži jsou 4 zásuvky na 220 v. V garáži je navíc umístěna zásuvka na 380 v. Součástí dodávky je trubkový rozvod pro sta (televize) do obývacího pokoje. Ložnice a pokojů. Rozvody sta nejsou součástí dodávky. Materiál vypínačů a zásuvek je abb tango (výběr z 9 barev).

Vybavení a materiály lze měnit na základě individuální dohody formou klientských změn.

Veškeré ceny jsou uvedeny, včetně DPH.

Rodinný dům č.1 - č.4 (PDF)
Satndard domů č.1 - č.4 (PDF)

 

Specifikace a vybavení rodinného domu č. 5 až č. 6

Zastavěná plocha – 107 m2
Celková podlahová plocha včetně garáže – 88,15 m2

1. Základy
Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce, střední zdi jsou založeny na pasech o menší hloubce. Základové pasy jsou navrženy jako spolupůsobící se 150 mm tl. armovanou žb deskou na 150 mm pružném polštáři ze štěrkového podkladu.
Pro každý typ domu, pozemek je návrh individuální dle statiky domu, geodetického zaměření pozemku a hydrogeologického průzkumu.

2. Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihelných tvarovek tl. 300, 240 mm. Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných tvarovek tl. 240 mm.

3. Příčky
Navržené z cihelných tvarovek tl. 115 . Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu.

4. Vodorovné nosné konstrukce
U jednopodlažních domů je zateplení a sádrokratonový podhled zavěšeno na prvcích krovu.
Překlady nad otvory v obvodových stěnách a příčkách jsou navrženy jako typové ve zdícím systému.

5. Zastřešení objektů
Střecha řešena s tepelnou izolací tloušťky 250 mm s krytinou z pe fólie, se součinitelem prostupu tepla u = 0,16 w/m2.K. Střecha nad garáží s dřevěnou konstrukcí a tep. Izolací tl. Tl. 100 mm.

6. Vnitřní omítky
Jsou jednovrstvé sádrové.

7. Podlahy a dlažby
Podlahy jsou provedeny z betnového potěru, varianta anhydrid, s vloženou kročejovou izolací tl. min. 25 mm ve 2. NP. Jako nášlapné vrstvy v zádveří, WC a v koupelně je použita keramická dlažba rako v ceně do 300 kč/m2. V technické místnosti, komoře je použita keramická dlažba RAKO v ceně do 200 kč/m2. Konkrétní výběr bude z předložných vzorků (příklad variant je uveden v části 8. Obklady). Ve všech místnostech, kde je navržena keramická dlažba a není zde obklad je uvažován keramický sokl ze stejného materiálu.
V ostatních místnostech je jako nášlapná vrstva navržena plovoucí laminátová ceně 250 kč/m2/materiál.
V garáži je navržena epoxidová stěrka v barvě šedé.

8. Obklady
V místnostech WC, koupelna jsou navrženy keramické obklady RAKO. V ceně do 300 kč/m2. Výška obkladu na wc 1,5 m, v koupelně 2,1 m. Konkrétní výběr bude z předložených vzorků. Obklad za kuchyňskou linkou není součástí dodávky.

9. Malby
Všechny místnosti domu budou vymalovány bílou otěruvzdornou malbou.

10. Tepelné izolace
Střecha bude zateplena 300 mm tl. Vrstvou s minerálních rohoží. Podlaha 1.NP Bude zateplena 100 mm tl. Vrstvou z polystyrenu. Obvodový plášť je zateplen 150 mm polystyrenu. Stěna základu je zateplena 100 mm extrudovaného polystyrenu.

11. Izolace proti zemní vlhkosti
Bude provedena z modifikovaných pásů, která bude svařena s dokonale utěsněnými prostupy. Pásy budou mít od výrobce atest na zabránění prostupu radonu.

12. Zámečnické výrobky
Nejsou.

13. Truhlářské a plastové výrobky
Okna, balkónové dveře a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s fólií dle výběru architekta stavby. Systém je 6-komorový, uw=1,1 w/m2/k.
Garážová vrata jsou navržena jako výklopná, ručně ovládaná. Barevné řešení dle návrhu architekta.
Vnitřní bytové dveře jsou dřevěné do obložkových dřevěných zárubní. Typ sapeli standart, cpl lamino, v místnostech wc, technická místnost, komora jsou dveře plné. (dekory buk, bílá, dub, hruška, javor, olše, ořech, teak, třešeň, wenge). Kování twin dvoudílné rozetové v ceně do 550 kč.
Nášlapy schodiště (vícepodlažní domy) jsou provedeny jako dřevěné (lepená deska). Kuchyňská linka není součástí dodávky.

14. Klempířské výrobky
Oplechování na střechách, žlaby, vikýře, svody jsou provedeny z titanzinku, případné pozink s nástřikem (v systému se střešním pláštěm).

15. Obvodový plášť
Bude proveden zateplením tl. 150 mm (polystyren, silikonová minerální omítka). Barevné řešení bude upřesněno architektem stavby.

16. Vytápění, ZTI, vzduchotechnika
Objekt je vytápěn plynovým závěsným kotlem v ceně 25.000 kč, který je umístěn v technické místnosti. Kotel je kombinovaný pro vytápění a ohřev tuv, se zásobníkem tuv 120l. Topení je deskovými tělesy s termostatickými hlavicemi, v koupelně je osazen žebříkové těleso, bílé barvy v ceně 5000 kč. Garáž je nevytápěná. Plynový rozvod do prostoru kotelny (technická místnost) pro napojení kotle.
Rozvody kanalizace a vody jsou plastové.
Odvětrání ventilátory je řešeno pro místnosti bez oken. Příprava pro odtah digestoře v kuchyni.

17. Zařizovací předměty:

Koupelna:

1x umývadlo JIKA CUBITO 65 cm, v ceně 2.390 Kč
1x baterie umyvadlová NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.590 Kč
1x WC závěsné JIKA CUBITO, včetně sedátka, v ceně 4.190 Kč
1x vana VAGNERPLAST PENELOPE 170/70 cm, v ceně 3.990 Kč
1x baterie vanová se sprchou NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.990 Kč
1x sprchový kout RAVAK SUPERNOVA SKCP4-90 SAINT+PERL, v ceně 7.290 Kč
1x vanička sprchy RAVAK RONDA 90, v ceně 2.490 Kč
1x sprchová baterie se sprchou NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.690 Kč

WC:

1x umývátko JIKA CUBITO 45/34 cm, v ceně 1.190 Kč
1x baterie umyvadlová NOVASERVIS METALIA 56, v ceně 1.590 Kč
1x WC závěsné JIKA CUBITO, včetně sedátka, v ceně 4.190 Kč

Technická místnost:

Vývod na pračku

Kuchyně:

Součástí dodávky jsou pouze vývody, žádné zařizovací předměty.

18. Elektroinstalace
bude realizována světelná i motorová elektroinstalace (měď) a hromosvod (pozink). součástí dodávky je kompletní světelný rozvod (bez dodávky svítidel, při předání zde budou objímky se žárovkami) do všech místností. v každé místnosti je vypínač na světla a minimálně jedna zásuvka na 220 v. v kuchyni, pracovně, obývacím pokoji, dětských pokojích a v garáži jsou 4 zásuvky na 220 v. v garáži je navíc umístěna zásuvka na 380 v. součástí dodávky je trubkový rozvod pro sta (televize) do obývacího pokoje. ložnice a pokojů. rozvody sta nejsou součástí vybavení a materiály lze měnit na základě individuální dohody formou klientských změn. veškeré ceny jsou uvedeny, včetně dph.dodávky. materiál vypínačů a zásuvek je abb tango (výběr z 9 barev).

Vybavení a materiály lze měnit na základě individuální dohody formou klientských změn.

Veškeré ceny jsou uvedeny, včetně DPH.

Rodinný dům č.5 - č.6 (PDF)
Satndard domů č.1 - č.4 (PDF)

 

Ke všem nabízeným rodinným domům lze objednat STANDARD GAMA PLUS v ceně 100.000 Kč včetně DPH.

Specifikace standardu GAMA PLUS:

1. Základy
Obvodové stěny objektu budou založeny na železobetonových základových pasech se základovou spárou v nezámrzné hloubce, střední zdi jsou založeny na pasech o menší hloubce. Základové pasy jsou navrženy jako spolupůsobící se 150 mm tl. Armovanou žb deskou na 150 mm pružném polštáři ze štěrkového podkladu.
Pro každý typ domu, pozemek je návrh individuální dle statiky domu, geodetického zaměření pozemku a hydrogeologického průzkumu.

2. Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihelných tvarovek tl. 300, 240 mm. Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných tvarovek tl. 240 mm.

3. Příčky
Navržené z cihelných tvarovek tl. 115 . Technologie přesných tvarovek zděných na pěnu.

4. Vodorovné nosné konstrukce
U vícepodlažních domů je strop monolitický z železobetonu. Nad podkrovím bude proveden zateplený sádrokartonový podhled zavěšený na prvcích krovu. Schodišťová ramena jsou navržena jako monolitická železobetonová zalomená deska.
U jednopodlažních domů je zateplení a sádrokratonový podhled zavěšeno na prvcích krovu.
Překlady nad otvory v obvodových stěnách a příčkách jsou navrženy jako typové ve zdícím systému.

5. Zastřešení objektů
Zastřešení je dle typu domu.
č. 1 až č. 4
Zastřešení je navrženo jako pultový krov tvořený dřevěnými vazníky. Střešní plášť bude zateplen vrstvou z minerálních rohoží. Střecha bude provedena jako nevětraná s použitím parotěsné folie. Střešní krytina je navržena z falcované ocelové krytiny (systémové plechy s nástřikem barvy.
č. 5 až č. 6
Střecha řešena s tepelnou izolací tloušťky 250 mm s krytinou z pe fólie, se součinitelem prostupu tepla u = 0,16 w/m2.K. Střecha nad garáží s dřevěnou konstrukcí a tep. Izolací tl. Tl. 100 mm.

6. Vnitřní omítky
Jsou jednovrstvé sádrové.

7. Podlahy a dlažby
Podlahy jsou provedeny z betnového potěru, varianta anhydrid, s vloženou kročejovou izolací tl. Min. 25 mm ve 2.NP. Jako nášlapné vrstvy v zádveří, WC a v koupelně je použita keramická dlažba RAKO v ceně do 400 kč/m2. V technické místnosti, komoře je použita keramická dlažba RAKO v ceně do 200 kč/m2. Konkrétní výběr bude z předložených vzorků (příklad variant je uveden v části 8. Obklady). Ve všech místnostech, kde je navržena keramická dlažba a není zde obklad je uvažován keramický sokl ze stejného materiálu.
V ostatních místnostech je jako nášlapná vrstva navržena plovoucí laminátová ceně 350 kč/m2/materiál.
V garáži je navržena epoxidová stěrka v barvě šedé.

8. Obklady
V místnostech WC, koupelna jsou navrženy keramické obklady RAKO. V ceně do 400 kč/m2. Výška obkladu na wc 1,5 m, v koupelně 2,1 m. Konkrétní výběr bude z předložených vzorků. Obklad za kuchyňskou linkou není součástí dodávky.

9. Malby
Všechny místnosti domu budou vymalovány bílou otěruvzdornou malbou.

10. Tepelné izolace
Střecha bude zateplena 300 mm tl. Vrstvou s minerálních rohoží. Podlaha 1.NP Bude zateplena 100 mm tl. Vrstvou z polystyrenu. Obvodový plášť je zateplen 150 mm polystyrenu. Stěna základu je zateplena 100 mm extrudovaného polystyrenu.

11. Izolace proti zemní vlhkosti
Bude provedena z modifikovaných pásů, která bude svařena s dokonale utěsněnými prostupy. Pásy budou mít od výrobce atest na zabránění prostupu radonu.

12. Truhlářské a plastové výrobky
Okna, balkónové dveře a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové s fólií dle výběru architekta stavby. Systém je 6-komorový s trojskly, uw=0,83 w/m2/k. Garážová vrata jsou navržena jako sekční, s pohonem el s dálkovým ovládáním. Barevné řešení dle návrhu architekta.
Vnitřní bytové dveře jsou dřevěné do obložkových dřevěných zárubní. Typ sepos vertika sklo laminon (cpl lamino), v místnostech wc, technická místnost, komora jsou dveře plné. (dekory buk, dub, javor, hruška, ořech, bílá, šedá, wenge). Kování twin dvoudílné rozetové v ceně do 600 kč.
Nášlapy schodiště (vícepodlažní domy) jsou provedeny jako dřevěné (lepená deska, dýha dub). Kuchyňská linka není součástí dodávky.

13. Klempířské výrobky
Oplechování na střechách, žlaby, vikýře, svody jsou provedeny z titanzinku, případné pozink s nástřikem (v systému se střešním pláštěm).

14. Obvodový plášť
Bude proveden zateplením tl. 150 mm (polystyren, silikonová minerální omítka). Barevné řešení bude upřesněno architektem stavby.

15. Vytápění, ZTI, vzduchotechnika
Objekt je vytápěn plynovým závěsným kondenzačním kotlem v ceně 45.000 kč, který je umístěn v technické místnosti. Kotel je kombinovaný pro vytápění a ohřev tuv. Se zásobníkem tuv 120l. Topení je nízkoteplotní s podlahovým topením, v koupelně je osazen žebříkové těleso, v ceně 8000 kč. Garáž je nevytápěná. Plynový rozvod do prostoru kotelny (technická místnost) pro napojení kotle.
Rozvody kanalizace a vody jsou plastové.
Odvětrání ventilátory je řešeno pro místnosti bez oken. Příprava pro odtah digestoře v kuchyni.

16. Zařizovací předměty:

Koupelna:

2x umývadlo
2x baterie umyvadlová
1x wc závěsné
1x bidet
1x bidetová baterie
1x vana
1x baterie vanová se sprchou
1x sprchový kout
1x sprchová baterie se sprchou

WC:

1x umývátko
1x baterie umyvadlová
1x wc závěsné

Technická místnost:

Vývod na pračku

Kuchyně:

Součástí dodávky jsou pouze vývody, žádné zařizovací předměty.

17. Elektroinstalace
Bude realizována světelná i motorová elektroinstalace (měď) a hromosvod (pozink). Součástí dodávky je kompletní světelný rozvod (bez dodávky svítidel, při předání zde budou objímky se žárovkami) do všech místností. V každé místnosti je vypínač na světla a minimálně jedna zásuvka na 220 v. V kuchyni, pracovně, obývacím pokoji, dětských pokojích a v garáži jsou 4 zásuvky na 220 v. V garáži je navíc umístěna zásuvka na 380 v. Součástí dodávky je trubkový rozvod pro sta (televize) do obývacího pokoje. Ložnice a pokojů. Rozvody sta nejsou součástí dodávky. Materiál vypínačů a zásuvek je abb tango (výběr z 9 barev).

Vybavení a materiály lze měnit na základě individuální dohody formou klientských změn.

Veškeré ceny jsou uvedeny, včetně DPH.

GAMA PLUS (PDF)  Bližší informace

  Vaše jméno:

  Váš e-mail:

  Vaše zpráva:


  Investor a stavitel

  GAMA STAVBY

  GAMA stavby s.r.o.
  Dr. Mičoly 293/13
  796 07 Držovice (Prostějov)
  www.gamastavby.cz